Des de l’organització reiterem la voluntat de que la nostra activitat, que sedueix a milers de barcelonins, segueixi dedicant una atenció especial en el benefci i la tranquilitat del veïnat del Poble Sec.

Per millorar la convivència amb els veïns del Poble Sec, hem pres una sèrie de mesures que desitjaríem compartir amb vosaltres:

1. MILLORES DEL SISTEMA DE SO

Aquest any seguim treballant amb una empresa especialitzada en enginyeria acústica. Després dels diversos estudis i de les proves tècniques realitzades, em decidit instal·lar un nou equip de so capaç de reduir encara més l’impacte acústic, a més de seguir invertint en noves mesures acústiques específques, mitjançant teles confeccionades amb material absorbent i a mida, que instal·lades en punts estratègics prèviament analitzats, aconseguiran una millora notable en l’absorció i dispersió del so.

2. REFORÇAR LES MESURES DE CONTROL DE SO

També hem contractat un equip independent de dos controladors perquè realitzin mesuraments al barri cada diumenge per assegurar-nos que l’aplicació d’aquestes mesures són efcaces.

3. ASSEGURAR QUE LA ZONA QUEDA TRANQUIL·LA DESPRÉS DE L’ESDEVENIMENT

Quan acabi l’esdeveniment, tenim previst un equip de personal de control amb l’objectiu d’acompanyar els assistents des de la sortida fns al transport públic i així garantir que els usuaris abandonin el recinte amb tranquilitat, civisme i respecte al veïnat.

4. ESTABLIR UN DIÀLEG PERMANENT

Malgrat l’aplicació d’aquestes mesures, el so i la seva dispersió a l’entorn és una ciència inexacta, on els factors climatològics, en particular el vent, poden tenir una gran infuència. Per aquest motiu tenim una línia oberta tots els diumenges per que ens poguin contactar i parlar directament amb nosaltres. El telèfon és: 638 060 601. També disposem d’una adreça de correu electrònic que revisem a diari: vecinos@brunch-in.com.

No dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres per comunicar-nos qualsevol inconvenient i nosaltres els atendrem i els donarem solucions.

Brunch –In the Park té també un compromís social i mediambiental amb el barri. Enguany, tornem a prendre la iniciativa de col·laborar amb l’ONG de Poble Sec Bona Voluntat en Acció.